دکتر محمدرضا پیمان  

دکتر محمدرضا پیمان چشم پزشک و فلوشیپ استرابیسم از دانشگاه میشیگان آمریکا با تمرکز بر بیماریهای چشمی از جمله آب مروارید و انحرافهای چشمی همچنین جراحی عیوب انکساری (لیزیک) و بیماریهای چشم اطفال در حال حاضر مدیر گروه چشم پزشکی بیمارستان فارابی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشند. ایشان نایل به کسب عنوان افتخار آمیز دانشور جوان چشم پزشک در سال 2016 شدند.
چاپ بیش از 50 مقاله علمی در ژورنالهای معتبر بین المللی که مورد استناد بیش از 500 مقاله علمی بوده است و ارایه دهها سخنرانی در مجامع علمی و کنفرانسهای خارج از کشور و کسب بیش از 11 جایزه و عنوان علمی بین المللی و ملی در کشورهای آمریکا،آلمان، ژاپن، چین و....از جمله دستاوردهای علمی دکتر پیمان می باشد. ایشان مدیر مرکز تحقیقات علوم بینایی پارسیان و استاد مدعو دانشگاه مالایا و در ارتباط و همکاری علمی با دانشگاه میشیگان آمریکا می باشند. 

Biography:

Dr. Mohammadreza Peyman, MD completed his fellowship in Pediatric Ophthalmology and Adult Strabismus at Kellogg Eye Center (University of Michigan) in June 2017. He studied medicine in Isfahan, Iran, finishing his degree in 2004. He elected to study ophthalmology in Malaysia’s premier University (University of Malaya). After that he completed a one-year fellowship in Pediatric Ophthalmology & Adult Strabismus and was employed as a faculty member for two years. But he ultimately decided to return to his native land where he has faculty positions at Isfahan University of Medical Sciences. 
Early in medical school, he found a passion and success in research, winning awards for presentations at international conferences in Berlin. He has published over 60 papers with almost 530 citations and received more than 12 prestigious national and international awards (In United States, Germany, Japan, China and…), the latest an ICO-Farabi Award for his strong scientific and research background, sponsored by German Ophthalmological Society.
He is a member of editorial board and also has been selected as a referee and reviewer by several peer reviewed journals. He is also given numerous talks and presentations in international scientific events.
He has been elected as head of Department Ophthalmology at Farabi Hospital, Isfahan University of Medical Sciences and also he is CEO and founder of Parsian Vision Science Research Institute.


Surgeries

Dr. Mohammadreza Peyman دکتر محمدرضا پیمان


Address

Dr. Mohammadreza Peyman دکتر محمدرضا پیمان

معاینات پیش از لیزیک نیاز به نوبت نیست

اصفهان

خیابان محتشم کاشانی کلینیک دیدآوران بعد از ظهر روزهای زوج
More...


ICO-Farabi Grant 2016

ICO grant, Dr Mohammadreza Peyman

In 2016 the first ICO-Farabi Award winner was Dr Mohammadreza Peyman (MD).This award worth 10,000,00US$.

More...

Dr Peyman at 
University of Michigan website

Contact Us

اصفهان 
محتشم کاشانی کلینیک دیدآوران
طبقه چهار

Phone: 09201681509

drmpeyman (at) yahoo.com
© Copyright drpeyman.net. All Rights Reserved.